Β1. Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος

Περιγραφή Θέσης

Ο οικονομολόγος  θα είναι επικεφαλής στο Οικονομικό Τμήμα. Θα οργανώνει εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους για την χρηματοδότηση του έργου, θα αναλύει την εξέλιξη του business plan και θα διατηρεί διαρκή επαφή με τους φορείς του έργου ώστε να παρέχει στοιχεία για την πορεία του.

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών
 • Λογιστική – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(IFRS)
 • Παρακολούθηση και ανάλυση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
 • Σχολιασμός και ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ των απολογιστικών και των προϋπολογισθέντων στοιχείων καθώς και δημιουργία ενδιάμεσων (interim) προβλέψεων
 • Συντονισμός της χρηματοδότησης του έργου
 • Υποβολή των απαραίτητων στοιχείων προς τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και προς τρίτους

 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση & Προϋπηρεσία

 • Κατ’ ελάχιστο Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση στα Χρηματοοικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • MBA ή πιστοποίηση ACCA θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επιθυμητή εμπειρία σε έργα Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ ή/και καλωδίων ΥΤ

 

Ικανότητες

 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών σύνθετων έργων
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες σε πολυλειτουργικές ομάδες
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την παραπάνω θέση εργασίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή (cover letter) στο email: hr@ariadne-interconnection.gr