Κάλεσμα Διαγωνισμού – 1902

Κάλεσμα Διαγωνισμού – 1902

Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΤΣΡ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW

Η Εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού του έργου υπ’ αριθμ. 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)» και προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.