Προκήρυξη Διαγωνισμού – 1902

Προκήρυξη Διαγωνισμού – 1902

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@ariadne-interconnection.gr αναφέροντας τα ονόματα, την εταιρεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Διαγωνισμού – 1902, κάντε κλικ εδώ.

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cosmone.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εγγραφής στη πλατφόρμα.