Ανακοινώσεις

Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΤΣΡ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)» Η Εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού του έργου υπ’ αριθμ. 1901: «MΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΤΣΡ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ (2 x 500 MW)» Η Εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού του έργου υπ’ αριθμ. 1902: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ...