Διαγωνισμοί

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@ariadne-interconnection.gr αναφέροντας τα ονόματα, την εταιρεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Διαγωνισμού - 1901, κάντε κλικ εδώ. Η Διαγωνιστική...

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@ariadne-interconnection.gr αναφέροντας τα ονόματα, την εταιρεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Διαγωνισμού - 1902, κάντε κλικ εδώ. Η Διαγωνιστική...