Δελτία Τύπου

Webform

Στις 10 Ιουνίου 2020 υπογράφονται οι συμβάσεις για τη Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Το εμβληματικό έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Ανάδειξη ανάδοχων για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής

Το εμβληματικό έργο υποδομής προχωρά χωρίς καθυστερήσεις.

Oλοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής προχωρά χωρίς προσκόμματα.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής συμμετοχή στον διαγωνισμό των καλωδίων

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην «Αριάδνη» και το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Προκήρυξη των διαγωνισμών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Η ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και βελτιώνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.