Δελτία Τύπου

Webform
15 Νοεμβρίου 2019

Ανάδειξη ανάδοχων για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής

Το εμβληματικό έργο υποδομής προχωρά χωρίς καθυστερήσεις.

25 Οκτωβρίου 2019

Oλοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής προχωρά χωρίς προσκόμματα.

05 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής συμμετοχή στον διαγωνισμό των καλωδίων

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην «Αριάδνη» και το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

24 Μαΐου 2019

Προκήρυξη των διαγωνισμών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Η ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και βελτιώνει αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

11 Δεκεμβρίου 2018

Ανεβάζει ταχύτητα η “Αριάδνη Interconnection”

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις.