Με μια ματιά

Η Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ. συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 ως 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ' αρίθμ. 838/2018, 816/2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 816/2018 και  στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 838/2018 .

Φορέας Λειτουργίας

Αριάδνη Interconnection (ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)

Κατηγορία έργου

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο

Τεχνική κατηγορία

Υποβρύχια γραμμή, Υπόγεια Γραμμή, Εναέρια Γραμμή, Σταθμοί Μετατροπής, Υποσταθμός

Προϋπολογισμός 1ου σταδίου

€ 630.964.341

Δημόσια Δαπάνη

€ 313.273.796

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Οφέλη
  • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της Κρήτης με σημαντικά οφέλη στον τουρισμό και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα.
  • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Κρήτη λόγω της σταδιακής μείωσης παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
  • Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές.
  • Εκμετάλλευση του Αιολικού, Ηλιακού και άλλου ΑΠΕ δυναμικού της Κρήτης.
  • Μείωση της αναγκαιότητας διατήρησης Εφεδρικών Μονάδων.
  • Μείωση των αερίων του Θερμοκηπίου.
  • Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας.