Περιγραφή έργου

Το έργο HVDC διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής προβλέπει τα ακόλουθα

Σταθμοί μετατροπής ΕΡ/ΣΡ

 Σταθμός μετατροπής Αττικής: Κατασκευή ενός νέου σταθμού μετατροπής ΕΡ/ΣΡ συνολικής ονομαστικής ισχύος 1000 MW (2 x 500 MW), τάσης έως 500 kV, με συμμετρική διπολική λειτουργία, πλησίον του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

 Σταθμός μετατροπής Κρήτης: Κατασκευή ενός νέου Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ συνολικής ονομαστικής ισχύος 1000 MW (2 x 500 MW), με συμμετρική διπολική λειτουργία, πλησίον του χωριού Δαμάστα του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Υπόγεια/υποβρύχια γραμμή ΣΡ

 2 υπόγεια HVDC καλώδια, μήκους περίπου 32 km, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1000 MW, από τον σταθμό μετατροπής της Αττικής έως την παραλία των Μεγάρων.

 Ένα υπόγειο/υποβρύχιο MVDC καλώδιο από τον σταθμό μετατροπής της Αττικής έως την παραλία Μεγάρων και ένα υποβρύχιο καλώδιο από την παραλία Μεγάρων ως τον σταθμό ηλεκτροδίων του μικρού νησιού Σταχτορρόη.

 2 υποβρύχια HVDC καλώδια, μήκους περίπου 328 km, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1000 MW με διπολική λειτουργία, από την παραλία Μεγάρων (Αττική) έως την παραλία της Κορακιάς (Κρήτη).

 2 υπόγεια HVDC καλώδια (μήκους 250 m, 1000 MW), από την παραλία Κορακιάς έως τον τερματικό σταθμό Κορακιάς.

Υποδομές συστήματος μεταφοράς ΥΤ στην Κρήτη

 Κατασκευή του Τερματικού Σταθμού Μετάβασης στην Κορακιά για τη μετατροπή της υπόγειας καλωδιακής γραμμής Σ.Ρ. σε εναέρια γραμμή Σ.Ρ.

 Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 kV (GIS) για τη σύνδεση του Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ με το σύστημα Ε.Ρ. 150 kV της Κρήτης.

 Κατασκευή/αναβάθμιση Γ.Μ. 150 kV επί της Κρήτης.

Σταθμοί Ηλεκτροδίων

 Σταθμός ηλεκτροδίων Αττικής: Κατασκευή σταθμού ηλεκτροδίων στο μικρό νησί Σταχτορρόη.

 Σταθμός ηλεκτροδίων Κρήτης: Κατασκευή σταθμού ηλεκτροδίων στην Κορακιά του νομού Ηρακλείου Κρήτης.