Δελτία Τύπου

Webform
15 Νοεμβρίου 2018

Κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Για τις αρχές του 2019 προγραμματίζεται ο διεθνής διαγωνισμός από την Αριάδνη Interconnection