Επικοινωνία

E-mail: 
info@ariadne-interconnection.gr

Έδρα: 
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 36, Αθήνα

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1, 121 32, Περιστέρι

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 9466786