Με μια ματιά

Η Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ. συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 ως 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ' αρίθμ. 838/2018, 816/2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 816/2018 και  στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 838/2018 .