Θέσεις εργασίας

Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Webform
Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

  • ensure the supply of Greece with electricity…
Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

  • ensure the supply of Greece with electricity…
Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

  • ensure the supply of Greece with electricity…
Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

  • ensure the supply of Greece with electricity in an adequate, reliable and economically…
Ημερομηνία ανάρτησης:
Καταληκτική ημερομηνία:

Do you want to work with the best and be a part of some of the most strategic grid interconnection projects in Southeast Europe? In IPTO Group you have the opportunity to help shape the energy landscape for the decades to come!

IPTO Group plans and implements significant investments to:

  • ensure the supply of Greece with electricity in an adequate…