Κατασκευές

Η Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ. συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 ως 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής σύμφωνα με…

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη χρηματοδότηση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ενός έργου συνολικού…